Kvalitatiivinen tutkimus

Kokeneet ja uteliaat tutkijamme palveluksessasi! Kvalitatiivinen tutkimus tuottaa uusia ideoita ja tietoa, jota et ehkä osannut odottaakaan. Autamme markkinoijaa ymmärtämään kohderyhmiään entistä paremmin.

Mies on öisellä aavikolla ja seisoo valkoisen auton päällä osoittaen taskulampulla tähtitaivasta, josta erottuu linnunrata.

Kvalitatiivinen tutkimus tarjoaa tietoa kohderyhmiesi asenteista, tuntemuksista, mielikuvista, motiiveista, odotuksista, tarpeista ja käyttäytymisestä.

Tutkijamme tekevät kenttätyön, käsittelevät aineiston analyyttisesti ja pelkistävät oleellisen havainnolliseen ja helposti ymmärrettävään muotoon. Asiakas voi halutessaan osallistua tutkimusprosessiin aktiivisesti seuraamalla kenttätyötä sitä varten rakennetuissa tiloissamme tai verkossa ja lähtemällä mukaan kotihaastatteluihin tai ostoksille kuluttajien kanssa.

Kohdehenkilöt & tiedonkeruumenetelmät

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa näyte on harkittu ja osallistujamäärä suhteellisen pieni. Siksi tutkimus tehdään markkinoijan kärkikohderyhmille. Arvokkainta palautetta saadaan, kun tutkimuksen kohde on haastateltavalle relevantti.

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa tietoa kerätään pääosin ihmisten kanssa vapaamuotoisesti keskustellen. Ihmiset saavat tuoda ajatuksiaan ja tuntemuksiaan esiin spontaanisti, omin sanoin ja omilla ehdoillaan. Luotettavat menetelmämme auttamat myös ilmaisemaan tunteita, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi. Blogit ja päiväkirjat osallistavat ja rikastavat tietoa.

Etnografiset menetelmät jalkauttavat tutkimuksen ja tutkijat kuluttajien arkeen ja valintojen äärelle ostohetkellä sekä paljastavat ratkaisevimmat vaikuttimet päätöksien takana.
Kvalitatiivisia menetelmiä voidaan käyttää myös verkossa ja mobiilissa. Tällöin tietoa kerätään suoraan kuluttajien arjesta: sieltä, missä kohtaamiset tuotteiden ja palveluiden kanssa tapahtuvat. Toteutus on kustannustehokasta ja joustavaa myös valtakunnallisesti. Tarjoamme tehokkaat ja nopeat menetelmät myös kvalitatiivisen tutkimuksen tulosten kvantifioimiseen.

 

Palvelemme esimerkiksi näissä:

  • Ryhmäkeskustelut ja henkilökohtaiset syvähaastattelut
  • Online-ryhmäkeskustelut ja -syvähaastattelut
  • Online-yhteisö
  • Etnografinen tutkimus
  • Shopping-tutkimus
  • Konseptien testaus (esimerkiksi markkinointiviestintä, tuote tai palvelu)