TIEDOTTEET TUTKIMUKSET / 17.05.2024

Iro Research segmentoi: yli 55-vuotiaat suomalaiset kuluttajina

 

+ tutkimuksen kansikuva

 

Aktiivitoimijoita ja -kuluttajia vai kaavoihin kangistunut yhteiskunnan taakka?

Yli 55-vuotiaisiin työnhakijoihin liittyvät negatiiviset asenteet ovat nousseet lyhyessä ajassa näkyvästi keskustelunaiheeksi. Irossa puolestaan herättiin alkuvuodesta pohtimaan ja tutkimaan keski-iän ohittaneita suomalaisia markkinoinnin kohderyhmänä ja kuluttajina: Mitä, miten ja miksi tälle kasvavalle ja varakkaalle joukolle kannattaa markkinoida – vai kannattaako?

Kuluttajamarkkinoija-asiakkaat nostavat nuoret usein kärkikohderyhmäkseen. Heräsimme Irossa pohtimaan, hukataanko tässä systemaattisesti vanhempien – ja ostovoimaisempien – kuluttajien potentiaali. Halusimme selvittää, onko käsitys siitä, että yli 55-vuotiaat eivät ole kuluttajina kiinnostavia jo aikansa elänyt vinouma vai pätevä totuus. Onko ikä pelkkä numero?

Eliniän pidentyessä ja syntyvyyden laskiessa väestö ikääntyy, mutta samalla nykyiset ja tulevat ikääntyneet ovat terveempiä, aktiivisempia ja varakkaampia kuin vanhempansa, ja he myös jatkavat töissä pidempään.

Segmentointi on yksi Iron fokusalueista, joten meille oli luontevaa lähteä samalla avaamaan, millaisia kuluttajasegmenttejä tarpeineen, odotuksineen ja motiiveineen ikäryhmästä löytyy. Tutkimuksen kautta haluamme tarjota markkinoijille ymmärrystä siitä, millaisin viestein tätä kasvavaa joukkoa kannattaa lähestyä.

Toteutimme huhtikuussa 2024 segmentointitutkimuksen 55 vuotta täyttäneistä suomalaisista, joita on väestötasolla nyt kaksi miljoonaa. Tutkimus toteutettiin Iro Net-kuluttajapaneeliin. Vastaajia oli 2 000. Data käsiteltiin tilastollisin monimuuttujamenetelmin. Tulosten analysoinnissa löydetystä segmenteistä on nyt laadittu havainnollinen raportti segmenttikuvauksineen.

Tutkimuksen mukaan tämä ostovoimainen joukko, joka seuraa mediaa ja kokee itsensä ikäänsä nuoremmaksi ja haluaa panostaa itseensä, mutta ei nykyisin kohtaa itselleen kiinnostavaa mainontaa, voidaan jakaa viiteen segmenttiin. Haluatko tietää, millaisia nämä segmentit ovat ja mitä kannattaa huomioida 55 plussien markkinoinnissa?

Raportin hinta on 4 400 € + alv sisältäen tulospresentaation.

Ota yhteyttä ja haltuusi uutta kohderyhmäymmärrystä: Sylva Vahtera, sylva.vahtera@iro.fi, +358 400 964 439

TAKAISIN