TIEDOTTEET TUTKIMUKSET / 21.08.2023

Segmentointitutkimus Generation Z on valmis, tilaa muhkea tietopaketti

MicrosoftTeams image ()

Moni luulee tuntevansa 15−26-vuotiaiden ajatusmaailman, mutta nyt on saatavilla tutkittua tietoa Z-sukupolven arvo- ja asennemaailmasta – millainen se on oikeasti? 

 

Iro Research toteutti kevään ja kesän 2023 aikana segmentointitutkimuksen Z-sukupolvesta eli 15−26-vuotiaista nuorista, joita on väestötasolla noin 740 000. Haastattelimme puhelimessa edustavasti 800 ikäryhmään kuuluvaa ja porauduimme syvälle heidän arvoihinsa, asenteisiinsa ja ajatuksiinsa.

Haastatteluissa käytiin läpi laajasti elämän eri osa-alueita:

 

 • ympäristö ja vastuullisuus
 • yksinäisyys ja huolet
 • uutiset ja yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • luottamus poliittisiin päättäjiin
 • ura ja menestys
 • verkko, sosiaalinen media ja shoppailu
 • urheilu ja liikunta
 • henkisyys ja hengellisyys
 • sosiaaliset verkostot
 • markkinointiviestintä
 • tavallinen elämä ja turvallisuus.

 

Data käsiteltiin tilastollisin monimuuttujamenetelmin, ja tulosten analysoinnin lopuksi laadittiin selkeät kuvaukset löydetyille segmenteille. Tutkimuksemme tulosten perusteella tämä tulevaisuutemme päättäjien joukko voidaan jakaa kuuteen segmenttiin. Haluatko tietää tarkemmin, minkälaisia nämä segmentit ovat ja miten ne eroavat toisistaan? Minkälainen on Z-sukupolven arvo- ja asennemaailma ja miten se kannattaa ottaa huomioon palveluita kehitettäessä ja markkinointia suunnitellessa?

Tutkimuksen raportti on valmistunut ja saat muhkean tietopaketin Z-sukupolvesta hintaan 3 900 € (alv 0%). Tutkimuksen presentointi (1,5 h) kustantaa 500 € (alv 0%). Tilaukset ja lisätiedot Sylva Vahteralta (sylva.vahtera@iro.fi, +358 400 964 439).

TAKAISIN