Segmentointi ja kohderyhmäymmärrys

Asiakkaat ovat erilaisia ja heidän tarpeensa ja motiivinsa yksilöllisiä. Siksi samat keinot eivät pure kaikkiin. Kun tiedät, mitä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi tarvitsevat, voit kohdentaa markkinointia tehokkaasti ja kehittää asiakkuuksia systemaattisesti.

Isä ja tytär makaavat sängyllä ja heidän kasvoihinsa osuu aurinko.

Miten pirstaleisille kohderyhmille voi tehdä tehokasta tuote- ja palvelukehitystä? Miten kohdentaa markkinointia eri kanaviin ja alustoihin? Kuinka tuottaa kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä?

Nojaudumme segmentoinnissa tutkittavan toimialan kulutuskäyttäytymiseen ja kuluttamisen motiiveihin. Uskomme, että segmentoinnissa kaupallisiin tarkoituksiin keskeisintä on juuri kulutuskäyttäytyminen, vaikka arvot ja asenteet vaikuttavatkin toiminnan taustalla. Toimivin segmentointi yhdistää asiakkaiden käyttäytymisestä kerättyä tietoa tietoon asenteista, arvoista, tarpeista ja motiiveista.

Palvelemme esimerkiksi näissä:

  • Segmentointitutkimus
  • Kilpailutilannetutkimus
  • Kohderyhmätutkimus
  • Portfoliotutkimus
  • Arvolupaustutkimus